Logo FOD Volksgezondheid

Vloerbekleding : nieuwe wetgeving 2015

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid heeft een nieuwe wet uitgevaardigd die limietwaarden oplegt aan de hoeveelheid chemische stoffen die mogen vrijkomen uit vloerbekleding. Dat geldt dus ook uit voor gietvloeren en epoxyvloeren. Vanaf 1 januari 2015 mogen producten die niet voldoen aan deze nieuwe norm, niet meer worden verkocht. Het doel van het K.B.? De kwaliteit van onze binnenlucht gezonder maken. Excellent Gietvloeren plaatst al ruim 3 jaar emissievrije gietvloeren met de Bio Pu 100 !

Excellent Gietvloeren zet al jaren de toon voor sectorgenoten met de BIO PU 100 !

“De gezondheid van onze medewerkers en klanten is een basisvereiste in ons bedrijf. Onze BIO PU 100 gietvloer bevat geen schadelijke stoffen. Hierdoor zitten wij nog ver onder de wettelijke bepalingen die vanaf 2015 van kracht zijn. Trots mogen we vaststellen dat we dus al enige jaren toonaangevend zijn op vlak van ecologische vloerbekleding!”

“Helaas speelt het biologische aspect wel een grote rol in onze basisprijzen. Maar voor het welzijn en de optimale gezondheid van onze klanten en medewerkers doen we altijd maximale inspanningen!” aldus Excellent Gietvloeren.

Gietvloer plaatsen? Kies dan voor de BIO PU 100 Gietvloer!